melia hồ tràm giá

chủ đầu tư melia hồ tràm

Đội ngũ của Tanzanite International – chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Melia Hồ Tràm

Đội ngũ của Tanzanite International - chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Melia Hồ TràmThông tin chi tiết về các thành viên trong đội ngũ công ty:1. Hội đồng quản trị1.1. Chủ tịchÔng Nguyễn Nam Sơn với hai bằng cử nhân khoa học (đại học Colorado Boulder) và Thạc sĩ quản trị (đại học kinh doanh Harvard). Kinh nghiệm trong sự nghiệp...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh