melia hồ tràm giá

chủ đầu tư melia hồ tràm

Đội ngũ của Tanzanite International – chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Melia Hồ Tràm

Đội ngũ của Tanzanite International - chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Melia Hồ Tràm Thông tin chi tiết về các thành viên trong đội ngũ công ty: 1. Hội đồng quản trị 1.1. Chủ tịch Ông Nguyễn Nam Sơn với hai bằng cử nhân khoa học (đại học Colorado Boulder) và Thạc sĩ quản trị (đại học kinh doanh Harvard). Kinh nghiệm trong sự...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh